BayerCropScience Herbisit

Ürünlerimizi satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Challenge 600 (BayerCropScience)

HERBİSİT ( Yabancıot İlacı) SC (Konsantre Süspansiyon)

Litrede 600 g/l Aclonifen

Özellikler

Nohut, mercimek ve ayçiçeğinde geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılan seçici bir yabancı ot ilacıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda yabancı otlar ilacı derhal bünyeye alır 1-2 gün içerisinde gelişme durur ve hava sıcaklığına bağlı olarak ölümler gerçekleşir.

Çıkış sonrası uygulamalar yabancı otların ve kültür bitkisinin erken dönemlerinde kullanılmalıdır. Geç uygulamalarda ilacın etkisi azalır. Nohut, mercimek ve ayçiçeğinden sonra ekilecek ürünlere hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Çıkış sonrası kullanımı oldukça ekonomiktir

Bitkiler İle İlgili Tavsiyeler

Challenge ilacı yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe , Akçin, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

Nohutun ve mercimeğin çiçeklenme döneminde kesinlikle kullanılmamalıdır!

Karışabilirlik Durumu

Diğer ilaçlarla karışımına ilişkin bir kısıtlama yoktur, bununla birlikte gereksinim duyulduğunda yaygın uygulamaya geçmeden önce fiziksel karışabilirlik testi yapılması genel bir ilke olarak önerilir.


   Puma Super (BayerCropScience)

HERBİSİT ( Yabancıot İlacı) EW (Suda Yağlı Emülsiyon)

Litrede 75 g/l fenoxaprop-p-ethyl

Özellikler

Puma Süper, buğday tarlalarında başta Yabani yulaf (Avena spp.), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) ve Kuş otu (Phalaris spp.) ile mücadelede kullanılan sistemik bir ilaçtır. Yabancı otların 2 yapraklı devrelerinden kardeşlenme sonuna kadar olan devreleri arasında güvenle kullanılır. Kullanma dozları içinde kültür bitkisinde zararlı etkisi yoktur. 

Puma Süper, otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder, 4-10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür, hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırırken kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır. 

Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan olumsuz etkilenmez.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Yabancı otların gelişimleri için uygun olan optimal hava şartları ilacın etkisi içinde geçerlidir. Düşük sıcaklıklarda ve kurak şartlarda ilacın etkisi azalır. Atılan ilaç bitki üzerinde kuruduktan sonra yağan yağmurun olumsuz bir etkisi olmaz. İlacın bitki üzerinde kuruması havadaki neme bağlı olarak 1-2 saattir. Motorlu sırt atomizörü hariç şher çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır.

Karışabilirlik Durumu

Sportak, Folicur, Decis, Prosper Combi, Derosal ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Tilki kuyruğu ve Delice'nin sorun olduğu tarlalarda illoxan ile karıştırılmalıdır (Puma S 60 ml+ illoxan 200 ml/da).


Ralon Super (BayerCropScience)

HERBİSİT ( Yabancıot İlacı) EW (Suda Yağlı Emülsiyon)

Litrede 75 g/l fenoxaprop-p-ethyl

Özellikler

Düşük dozlarda yüksek etki 

Esnek uygulama zamanı. Çiçeklenme dahil gelişimin her döneminde uygulanabilirlik 

Arılara ve yararlı böceklere zararsız 

Kullanıcılara ve tüketicilere karşı düşük riskli 

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanımı

Ralon Süper, su ile karıştırılarak kullanılır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Yabancı otların gelişimleri için uygun olan optimal hava şartları ilacın etkisi içinde geçerlidir. Düşük sıcaklıklarda ve kurak şartlarda ilacın etkisi azalır. Atılan ilaç bitki üzerinde kuruduktan sonra yağan yağmurun olumsuz bir etkisi olmaz. İlacın bitki üzerinde kuruması havadaki neme bağlı olarak 1-2 saattir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta, bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

Karışabilirlik Durumu

Ralon Süper; Decis, Prosper Combi, Derosal ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.


 Ürünler hakkında sitemizde yer alan bilgiler, resmi üreticiler tarafından sağlanmış bilgilerdir.
Copyright © 2008 Tarım Derman Ticaret