Syngenta Herbisit

Ürünlerimizi satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   

Herbisit (Yabancıot İlacı) Litrede 45 g Pinoxaden                                         

İlaç ile ilgili bilgiler

Axial 45 EC, tüm buğday çeşitleri ile yazlık ve kışlık arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancıotları kontrol eden bir ilaçtır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etki şekli : Defi Maxx, patates tarlalarındaki yabancı otlar ile mücadelede çıkış öncesi (Pre-em) kullanılan 2 aktif maddeli seçici bir yabancı ot ilacıdır. Prosulfocarb, thiocarbamat gurubu bir aktif olup Lipid metabolizmasını durdurur. Yaprak ve kökler tarafından alınarak meristematik dokuda gelişmeyi önleyerek etkili olur. Bitkilerde burulma görülür, kök ve sürgün gelişmesi durur. Koleoptillerden yaprak çıkışı olmaz. Metribuzin ise, triazin gurubu bir aktif olup fotosistem III de fotosentezi önler. Böylece Defi Maxx, her 2 aktif maddenin sinerjik etkisi sayesinde patateste mükemmel bir yabancı ot kontrolü sağlar. 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması : Önce aletin deposu yarısına kadar su ile doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta su ile ön karışım yapılmalı ve ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Su seviyesini tamamlarken karıştırıcı devamlı çalıştırılmalı, ilaçlama süresince buna özen gösterilmelidir. İş bittikten sonra aleti iyice yıkayın. İlaçlama zamanı: Patates ekiminden sonraki 1 hafta içinde, tarlaya sürgü çekiminden hemen sonra toprak henüz nemli iken, mümkünse akşamüzeri rüzgarsız bir havada ilaçlama yapılmalıdır. 

Bitki tahammülü:Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Defi Maxx isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N ve C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Defi Maxx yerine takip eden sezonda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup N8 ve C1,5 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbisit (Yabancı ot İlacı) Litrede 120 g saf Dicamba                                          

Genel Bilgiler
Dialen Super 464 SL, çıkış sonrası (post-em) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğdayda tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancı otların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancı otların aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibiritörü olarak davranırlar. Dialen Süper 464 SL toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denebilecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksisitesi yoktur.

Uygulama Zamanı
Dialen Süper 464 SL, yabancı otlar çıktıktan sonra ve buğdayın kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancı otların streste olduğu dönemlerde ilaçlamadan  kaçınılmalıdır, çünkü ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç erken dönemde buğdayın ve yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde elde edilir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu
İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce, sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır.

Uygulama
Dialen Süper 464 SL, orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörleri ile dekara asgari 20 l su kullanılarak, uygulanmalıdır.  İlaçlı mahlülün eşit dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı düşük (2-3 atmosfer) olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulamadan en iyi sonuçlar sıcaklığın 10-25 C ler arasında olduğunda alınır.

Diğer İlaçlar ile Karışma Durumu
Dialen Süper 464 SL, tarımda kullanılan birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılabilir. Ancak fiziksel olarak karışabilirliğin belirlenebilmesi için ön karışım testlerinin yapılması önerilir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yabancı ot ilacı) Emülsiyon Konsantre (EC) Litrede 915 g S-Metolachlor


Genel Bilgi
Dual S Gold 915 EC pamuk yetiştirme alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere özellikle tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve ölürler. Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi Dual S Gold 915 EC’den beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, tarla kesek, ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için şarttır. İlaç, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonraki orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ilacın yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda, Dual S Gold 915 EC kullanılması tavsiye edilmez İlaçlama aletinin kalibrasyonu iyi yapılmalı, memelerin eşit çalışması sağlanmalıdır.

İlaçlama Hacmi
Yüksek hacimli ilaçlamalarda dekara 20 l düşük hacimli uygulamalarda (uçak gibi) dekara 3-5 l su ile kullanılır. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Herbisit (Yabancı ot İlacı) Suda Dağılabilen Granül (WG)                             Envoke

Pamukta, geniş yapraklı yabancı otlar ile bazı dar yapraklılara ve Cyperaceae familyası üyesi yabancı otlara karşı çıkış sonrası olarak kullanılan seçici bir herbisittir. Yabancı ot çıkışının erken döneminden geç dönemine kadar geniş bir zaman aralığında kullanılabilir. Yabancı otlarda acetolactate enzimi (ALS) sentezini önleyerek etki eder. Yabancı otların gelişimini durdurarak, 1-3 hafta içinde ölümünü gerçekleştirir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbisit (Yabancı ot ilacı) Emülsiyon Konsantre (EC) Litrede 150 g Fluazifop-P-Butyl

İlaç ile ilgili bilgiler 

Kullanım Şekli
Fusilade Forte, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı, çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. Fusilade Forte, ilaçlama ile hasat arasındaki süre göz önüne alınarak, geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önceden kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar. İlaçlamada, iyi bir kaplama için (ilacın, bitki ve otun derinliklerine de ulaşması için) uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygundur.
Fusilade Forte, her türlü ilaçlama aleti ile uygulanabilir. Yer aletleriyle dekara 20-40 l su kullanılır. İlaçlamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Karışabilirlik Durumu
Fusilade Forte, tavsiye olunan dozlarda Karate Zeon ve Bravo ile karışabilir.
Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce, ön karışım yapılması tavsiye olunur. Bazı kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında, geniş yapraklı yabancı otlara etkili diğer herbisitlerle karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip ilaçlar Fusilade Forte tatbikatından 7 gün sonra kullanılmalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Herbisit (Yabancı ot ilacı) Süspansiyon Konsantre (SC) Litrede 500 g prometryne
Etki Şekli

Yapraklı yabancı otlara etkili “triazin” grubundan bir herbisittir. Gesagard 500 SC, bitkilerin kök ve yapraklarıyla alınır. İlaçtan iyi sonuç alınması için toprakta yeterli nemin bulunması ön şarttır. Orta derecede bir yağış veya bir sulama ekim sonrası yapılan (pre-em) ilaç uygulamasında, ilacın birçok tohumun çimlenme bölgesi olan üst toprak tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu için yararlıdır. Ilık hava şartları ve yeterli rutubet Gesagard 500 SC’nin çimlenmiş otlar üzerinde etkisini olumlu yönde etkiler. Kuru şartlarda Gesagard’ın vaki olabilecek etki kaybı, ilacın tohum ekiminden evvel toprağa tatbik edilmesi ve hafifçe üst toprak tabakasına karıştırılması ile önlenebilir. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbisit (Yabancı ot ilacı) Suda Dağılabilen Granül (WG) %65.9 Dicamba %4.1 TriasulfuronLintur
Etki Şekli
Lintur 70 WG, selektif bir yabancı ot ilacı olup toprak yüzüne çıkan yabancı otların hem yeşil aksamından hem de köklerinden alınır. Hassas yabancı ot türlerinde meristem doku gelişimi engellenir.

DİKKAT: Yabancı otlar üzerinde ilacın etkisinin görülebilmesi için 15-20 gün geçmelidir.

Kullanma Zamanı
Lintur 70 WG, kışlık buğday çeşitlerinde yabancı otlar görülür görülmez uygulamaya başlanır. Buğdayda kardeşlenme sona ermeden ilaçlama tamamlanmalıdır. Lintur 70 WG, düşük sıcaklıklarda etkisini kaybetmez. Hava sıcaklığı +20°C üzerinde olduğu günlerde Lintur 70 WG uygulaması tavsiye edilmez.

Sınırlamalar
•Buğday dışındaki ürünler, Lintur 70 WG´nin topraktaki düşük konsantrasyonlarına bile hassas olabilir. Lintur 70 WG´nin; buğday / buğday veya buğday / nadas alanlarında kullanılması tavsiye edilir.
•Her çeşit hububat (buğday, arpa, yulaf), bir kısıtlama olmaksızın Lintur 70 WG uygulamasını takip eden yılda ekilebilir.
•Bu ilaç; kuraklık zararı çeken, su basmış, hastalık veya haşere zararına uğramış buğday tarlasına tatbik edilmemelidir.
•Lintur´u serbest kireç ihtiva eden topraklarda kullanmayınız. Böyle topraklarda, Lintur´un parçalanması daha uzun süreli olmakta ve ertesi yıl ekilen hububat dışındaki münavebe bitkisi bundan olumsuz etkilenebilmektedir.

Diğer İlaçlar ile Karışma Durumu
Etikette belirtilmeyen; herbisit, insektisit, fungisit, gübre veya herhangi bir kimyasal madde ile karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez.
Dikkat: Lintur 70 WG kullanırken bitişikteki ürünlere zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır. Kullanmadan önce ilaçlı suyu iyice karıştırınız.

Uygulama
Lintur 70 WG, içinde etkili bir karıştırma mekanizması olan, yeterli bir kaplama ve eşit bir dağılım sağlayan herhangi bir orta veya yüksek hacimli pülverizatör ile uygulanabilir. Uygulamada iyi sonuç elde etmek için dekara kullanılacak su miktarı, 20 litreden az olmamalı ve düz yelpaze tip meme kullanılmalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbisit (Yabancı ot ilacı) Emülsiyon Konsantre (EC) Litrede 720 g Molinate          Ordram

Ekim Öncesi
Ordram 6E, çeltik ekiminden önce tavsiye edilmiş keseksiz toprak yüzeyine, traktör kuyruk milinden hareketli pülverizatör ile dekara 20-40 litre su gelecek şekilde atılır. İlaç uygulamadan hemen sonra toprağın 5-6 cm derinliğine diskaro ile karıştırılmalıdır. Bunun için, diskaronun 10-12 cm batırılması gerekir. Ara bölmeler çekildikten sonra, tavalara 3 gün içinde su verilmelidir. Ardından, bilinen tarzda çeltik ekimi yapılır. Ekim öncesi tatbikatta ve ağır topraklı tarlalarda ilacın yüksek dozu kullanılmalıdır.

Ekim Sonrası
1. Kurutmadan sonra ve darıcan otlarının çoğunluğunun 5-8 cm olduğu devreden geç olmamak üzere, su dolu tavalara motorsuz sırt tulumbası ile belirtilen dozdaki ilaç bir dekara gelecek şekilde, sulandırılarak atılır. Bu tarz ilaçlamada, en önemli husus; tavalar önce darıcanları örtecek şekilde su ile doldurulur, tatbikat su içinde yapılır. İlaçlamadan sonraki 3 gün içinde, su seviyesi tavalarda muhafaza edilmelidir. Su çıkışları kapatılarak ilaçlı suyun aynı tavada kalması sağlanır ve böylece ilacın toprağa geçmesi temin edilmiş olur.

İlaçlamadan İyi Netice Alabilmek İçin Aşağıdaki Hususlara Dikkat Edilmelidir.
•Mümkün olduğu kadar az sayıda kurutma yapılabilirse ilacın etki süresi uzatılmış olur. Bunun için tarla iyi şekilde hazırlanmalıdır.
•Ordram 6E, yapı itibarıyla topraktan ve yabancı ota kökünden tesir ettiği için çevre koşullarına bağlı olarak ilacın etkisinin görülmesi 1-2 hafta sürebilir.
•Ordram 6E, su ile birlikte çalışır. Tarla sathından su seviyesini gerektiğinde düşürmeli fakat tarla kuru kalmamalıdır. Önceden çimlendirilen çeltik tohumuna, ilacın hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

Karışabilirlik Durumu
Propanil ve Bensulfuron-methyl ile bu ilaçların etiketlerinde yazılı dozları aşmamak koşulu ile karıştırılabilir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traxos 45 EC                                                                                     

İlacın özellikleri ve etki şekli:

TRAXOS 45 EC , tüm  buğday çeşitlerinde  dar yapraklı yabancı otları kontrol eden ve pinoxaden + clodinafob-propargyl aktif maddelerinin karışımından oluşan yeni bir sistemik bitki koruma ürünüdür. Buğdayın erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprağı çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım alanı vardır.

 KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın uygulamaya hazırlanması : İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve karıştırılmaya başlanır. İlaçlanacak  alan için gerekli  Traxos 45 EC tanka eklenir. Ve karıştırılmaya başlanır. Tüm ilaçlama boyunca karıştırıcının çalışıyor olmasına dikkat edilmelidir.  Dekara 20- 30 litre su kullanılmalıdır. Uygulama aletinin basıncının 3 bar olması önerilir.

DİKKAT : Traxos 45 EC, yulafla kullanılmamalıdır. Kuraklık , zararlı ve hastalık baskısı , sel altında kalma gibi stresli koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığı  durumunda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

Uygulama zamanı: Buğdayın  erken kardeşlenme devresinden bayrak yaprağı çıkarma devresine kadar çıkış sonrası olarak uygulanabilir.

Traxos 45 EC uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez. 2,4 –D gibi hormon içerikli herbitisitler önce uygulanmışsa  Traxos 45 EC 21 gün sonra ; uygulanmalıdır. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi yoktur. Biyolojik etkinlikte toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur.

Bitki tahammülü

Önerildiği şekilde kullanıldığında Traxos 45 EC , tavsiye edildiği kültür bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir. Hiçbir fitotoksisitesi yoktur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbisit ( Yabancı ot İlacı) Eriyebilir Sıvı (SL) Litrede 360 g Glyphosate-Asit

Kullanım şekli
Touchdown Premium, sistemik etkili seçici olmayan çıkış sonrası (post-em) uygulanan bir yabancı ot ilacıdır.

Touchdown Premium´un etkisi geniş olup dar ve geniş yapraklı tek ve çok yıllık yabancı otları kontrol eder. İlaç yabancı otların yaprakları tarafından alınıp büyüme noktalarına, köklere ve rizomlara taşınır. Dolayısıyla Touchdown Premium yabancı otların köküne kadar girer. Touchdown Premium, uygulandıktan  sonra hemen etkisini gösterir ve yabancı otların gelişmelerini durdurur. Etki belirtisi olan yapraklardaki kızarmalar ilaçlamadan 4-6 gün sonra görülür. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları, daha yüksek etki alınmasını sağlar.

Touchdown Premium´un en doğru uygulama zamanı çok yıllık dar yapraklılara karşı yabancı otların çiçeklenme devrelerinden önce veya çiçeklenme başlangıcında, tek yıllık dar ve geniş yapraklılara karşı da yabancı otlar 5-6 cm boyda veya en az 2 yapraklı dönemde uygulanmalıdır. Uygulama çiğ kalktıktan sonra yapılmalıdır.

Touchdown Premium´un budamadan bir hafta önce veya sonra kullanılması tavsiye edilir. İlaçlamadan 3 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Karışım Durumu
Touchdown Premium, diğer herbisitler ile karıştırılamaz. Residüel etkili herbisitler, Touchdown Premium´dan 7-14 gün önce veya sonra uygulanır. Touchdown Premium 3 yaşından küçük ağaçlarda kullanılmaz. İlaçlama sırasında ilacın sürüklenip diğer kültür bitkilerine taşınması önlenmelidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primextra Opti 500 SC                                                          

İlacın özellikleri ve etki şekli:

Primextra  Opti 500 SC ,mısır tarlalarında birçok tek yıllık geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde ,çıkış öncesi başarıyla kullanılacak sistemik bir yabancı ot ilacıdır. Bileşimindeki  terbuthylazine aktif maddesiyle fotosistem  II'deki fotosentezi durdurur,  diğer etken madde s-metolachlor ise hücre bölünmesini durdurarak yabancı otların kontolünü sağlar. Yaprak ,sürgün ve kökler vasıtasıyla ksilem ve floem boruları aracılığıyla süratle bitki içinde yayılır ve kısa sürede otları kontrol altına alır. Tüm otların ölmesi ise 2 haftayı bulabilir. İki etki mekanizmasına sahip olan PRİMEXTRA OPTİ 500 SC ,gerek ani etkisi gerekse topraktaki rezidüel etkisi sayesinde bazı dar yapraklı yabancı otlara karşı da etkilidir.

KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin kalibrasyonu :

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın uygulanmaya hazırlanması:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki su ile ayrı bir kapta iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım ,yarı yarıya su ile dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır; ilaçlı mahsul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

İlaçlama zamanı:

Mısır ekimi yapıldıktan sonra; mısır ve yabancı otlar çimlenip  toprak yüzüne çıkmadan önce     (ekimden sonra en geç 5 gün içinde ) toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. İlaçlama alçak tazyikli bir aletle yapılmalı ve dekara 30 – 50 litre su kullanılmalıdır .

Bitki Tahammülü:

Önerildiği  şekilde kullanıldığında Primextra Opti 500 SC , tavsiye edildiği tarla, tohumluk ve silaj mısırlarınca iyi bir şekilde tolere edilir.  Ancak ,süs (hint) mısırında kullanılmaz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglone, içindeki aktif madde olan diquat, bipyridyl grubu bir herbisittir. Uygulandığı yerdeki bitkilerin yeşil aksamı tarafından süratle alınarak bitkinin fotosenteziyle reaksiyona girer ve yüksek derecede oksitlendirerek bitki hücrelerinde tahribata sebep olur. Reglone, uçucu olmayan kontak bir herbisit olup bazı bitkilerde hasatta kolaylık sağlamak için hasat öncesi yaprak kurutucu (desikant) olarak kullanılır. Aktif olarak büyümekte olan yeşil bitki dokusuna uygulanır.Ürünler hakkında sitemizde yer alan bilgiler, resmi üreticiler tarafından sağlanmış bilgilerdir.
Copyright © 2008 Tarım Derman Ticaret