Hektaş Herbisit

Ürünlerimizi satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.Abone Super®      

 5 EC

Aktif Madde: 50 gr/lt Quizalofop-p-ethyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Abone Super 5 ec tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan çok etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. En iyi uygulama zamanı yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemdir. ABONE SUPER 5 EC uygulandığı yabancı otun yaprakları tarafından hızla emilir ve hemen dokularına hareket eder. Dolaşım sistemi vasıtasıyla toprak altındaki köklere ve yumrulara taşınır. Kök, yumru ve rizomlarda yığılır, buraları tahrip eder. Uygulamasından 4-7 gün sonra yapraklar sararır, çürüme başlar ve bu şekilde yabancı ot 10 gün içinde ölür. ABONE SUPER 5 EC sistemik etkilidir,yabancı ot bünyesinde mükemmel bir taşınma aktivitesine sahiptir. Xylem ve phloem in her ikisiyle birlikte kolaylıkla taşınır. ABONE SUPER 5 EC çok yıllık dar yapraklı yabancı otların yeniden gelişmelerini de engeller. Adi ayrık, darıcan gibi sürekli problem olan yabancı otların rizomlarına kadar ulaşarak, onların sezon boyunca büyümelerine mani olur. Yabancı otlar tarafından oldukça hızlı alındığı için uygulamadan bir yada birkaç saat sonra yağan yağmurlarla yıkanmaz, dolayısıyla aktivitesini kaybetmez. Buğdaygillere fitotoksiktir.

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Mercimek (kırmızı) Adi ayrık (Agropyron repens) 100 ml / da mercimek 8-12 cm boyda iken, çıkış sonrası
Yabani yulaf (Avena spp.)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
75 ml/da mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası uygulanır.
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml / da, tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya fasülyesi Darıcan, cinek otu (Echinochloa crus-galli)
Karadarı (Panicum spp.)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)
Yabani kuş yemi (Phalaris spp.)
100 ml / da (yabancı otlar 3-6 yapraklı iken) çıkış sonrası
Domates Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml / da domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
Ayçiçeği Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Brom (Bromus spp.)
Yabani arpa (Hordeum spp.)
Karadarı (Panicum spp.)
100 ml / da ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası
Bağ Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml / da, Köpek dişi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Şeker pancarı Yabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Hububat halazası (Alepecuros syosuroides) (Bromus tectorum)
Püsküllü brom (Bromus tectorum)
75 ml / da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Soğan Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
100 ml / da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken
Kanola Karaçim (Lolium temelentum) 200 ml/da,Çıkış sonrası
Kendi gelen buğday (Triticum spp.)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Yabani yulaf (Avena sterilis)
Yabani kuş yemi (Phalaris spp.)
100 ml/da,Çıkış sonrası
Nohut Yabani yulaf (Avena fatua)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
75 ml/da,Çıkış sonrası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aries®                     

Aktif Madde: 450 gr/lt Linuron

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

Kök ve yapraklar tarafından alınan, seçici siste¬mik bir herbisittir. Dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkış öncesi ve çıkış sonrası kontrol eder. Kullanılacak su miktarı dekara 30-40 It'dir.

Çıkış sonrası ilaçlama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. ilaç toprakta birkaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır, toprakta birikimi söz konusu değildir. Müteakip sene ekilen kültür bitkilerine zararlı olmaz. Çıkış öncesi yapılan ilaçlama: Ekimden 1-2 gün sonra olmalıdır. ilaçlama sırasında toprak kezeksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlanan alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ilacı kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir. Killi ve organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir.

Kullanıldığı Bitki ve Yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Patates Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kazayağı (Chenopodium album)
Yer fesleğeni (Mercurialis annua)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
250 ml/da yabancı otlar için çıkış öncesi, kültür bitkisi için ekimden hemen sonra
Kimyon Kazayağı (Chenopodium album)
Yapışkan nakıl (Silane conodea)
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricorne)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Taşkesen otu (Lithospermum arvense)
Yabani süpürge otu (Sisymbrium officinale)
Soda otu (Salsola ruthenica)
200 ml/da Yabancıotlar için 2-4 yapraklı genç dönemde. Kültür bitkisi için 3-4 yapraklı çatal dönemde
Ayçiçeği Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Kazayağı (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
250 ml/da yabancı otlar için çıkış öncesinde Ayçiçeği ekiminden hemen sonra toprak ilaçlaması
Anason Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Kazayağı (Chenopodium album)
175 ml/da yabancı otlar için çıkış öncesi, kültür bitkisi için ekimden sonraki dönemde
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Kazayağı (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
150 ml/da Yabancıotların 2-4 yapraklı genç dönemlerinde. Kültür bitkisi için çıkış sonrası dönemde
Havuç Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Kazayağı (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
175 ml/da yabancı otlar için çıkış öncesi, kültür bitkisi için ekimden sonraki dönemde
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Kazayağı (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
150 ml/da Yabancıotların 2-4 yapraklı genç dönemlerinde. Kültür bitkisi için çıkış sonrası dönemde
Soğan (Tohum) Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kazayağı (Chenopodium album)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Yavşan otu (Veronica spp.)
75 ml/da Yabancıotların 2-4 yapraklı genç dönemlerinde. Kültür bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra
Soğan (Arpacık) Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kazayağı (Chenopodium album)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Pıtrak (Xanthium spinosum)
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Tatula (Datura stramonium)
Yavşan otu (Veronica spp.)
150 ml/da Yabancıotların 2-4 yapraklı iken. Soğanın ise 2-4 yapraklı döneminden sonra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brace® Forte         

Aktif Madde: 150 gr/lt Fluazifop-P-Butyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em.) kullanılan sistemik etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. Brace Forte ilaçlama ile hasat arasındaki süre göz önüne alınarak, geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde kullanılabilir. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içersinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önce kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancı otların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve DönemiSon ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 15-25 cm boyda iken; bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir. 56 gün
Soğan Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Yabani yulafın kardeşlenme döneminde 28 gün
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da Soğanın 2 yapraklı devresinde 28 gün
Bağ Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaşlar 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 28 gün
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 150 ml/da Köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken. 28 gün
Mercimek (yeşil-kırmızı) Kısır yabani yulaf (Avena sativa)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Kendi gelen hububat (Triticum spp.)
50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken 56 gün
Şeker pancarı Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da Kanyaş 15-30 cm boyda iken 56 gün
Yabani yulaf (Avena sterilis) 50 ml/da Yabani yulaf kardeşlenme döneminde 56 gün
Domates Darıcan (Echinochloa crus galli) 75 ml/da Darıcanlar 10-12 cm boyda iken 28 gün
Patates Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml/da Kanyaşlar 15-20 cm, darıcanlar 8-10 cm boyda iken 28 gün
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum spp.) 50 ml/da Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda 28 gün
İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda 28 gün

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clean Up                

Aktif Madde: 480 gr/lt Glyphosate isopropylamin tuzu

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Çıkış sonrası kulllanılan, tüm yabancı otlara etkili,seçici olmayan,sistemik bir herbisittir.

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar Tek yıllık yabancıotlar
Yabani yulaf (Avena sterilis)
Yabani havuç (Dacus carota)
Kısır brom (Bromus sterilis)
Kuş yemi (Phalaris spp.)
Çimensi mürdümük (Lathyrus nissolia)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Kanarya otu (Senecio vernalis)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yer fesleğeni (Mercurialis annua)
Çukurova hardalı (Ochthodium aegyptiacum)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Turna gagası (Geranium dissect)
Yabani fiğ (Vicia spp.)
Kuş otu (Stelleria media)
Ebe gümeci (Malva parviflora)
Yabani yonca (Medicago spp.)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Bambul otu (Chrosophora tinctoria)
Domuz pıtrağı (Xantium spinosum)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Kirpidarı (Seteria viridis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Darıcan (Echinochloa crus galli)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)
300 ml/da yabancıotların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede doğrudan yabancı otlara tatbik edilir
Çok yıllık yabancı otlar
Topalak (Cyperus rotundus)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Isırgan otu (Urtica dioica)
Pelin otu (Arthemesia vulgaris)
Kanyaş (Sorghum halepense)
600 ml/ da Yabancıotların aktif büyüdüğü çiçeklenme öncesi devre
Kara, demiryolu kenarları, hava alanları, fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, su ve drenaj kanalları, tarla kenarları Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cowboy® 240 EC   

Aktif Madde: 240 gr/lt Clodinafop propargyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Cowboy 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Buğday Yabani yulaf = şifanak (Avena sterilis, A.fatua)
Kuş yemi=Kanlıçayır (Phalaris minör, P.paradoxa, P.brachystachys)
Tilki kuyruğu=Su otu (Alopecurus myosuroides)
Delice (Lolium temelentum)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cowboy® 80 EC

Aktif Madde: 80 gr/lt Clodinafop propargyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Cowboy 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

 

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Buğday Yabani yulaf = şifanak (Avena sterilis) 30 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde; en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dalıa® 400 SC      

Aktif Madde: 420 gr/lt Bispyribac sodium

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

Çeltik tarlalarındaki yabancı otlara karşı kullanılan süspansiyon konsantre (SC) formülasyonunda bir herbisittir. 

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Çeltik Darıcan (Echinochloa crus galli)
Çeltiksi darıcan (E.oryzoides)
Deniz sandalye sazı (Bolboschoenus maritimus)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Biber otu (Polygonum lapathifolium)
Kızotu -Topalak(Cyperus difformis)
Pamuk otu (Abutilon theoprastii)
Çeltik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde: 5ml ilaç + 10 ml yayıcı yapıştırıcı (Hektasol) Çeltik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde: 6ml ilaç + 10 ml yayıcı yapıştırıcı (Hektasol)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ester H                  

Aktif Madde: 480 gr/lt 2,4 D Aside eşdeğer Isooctylester

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Geniş yapraklı ve tek yıllık yabancı otlarda çıkış sonrası kullanılabilen, seçici bir herbisittir.

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Hububat Kan damlası (Adonis flammea)
Karamuk (Agrostemma githago)
Fare kulağı (Cerastium sp.)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Çan çiçeği (Campanula spp.)
Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)
Gökbaş (Centaurea sp.)
Pelemir (Cephalaria syriaca )
Boynuz otu (Cerastium arvense )
Yabani hindiba (Cichorium sp.)
Hazeran (Consolida orientalis )
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)
Anadolu şahteresi (Fumaria crataegina)
Adi şahtere (Fumaria vaillantii)
Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum)
Yabani dikenli marul (Lactuca scariola)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Yabani mürdümük (Lathyrus spp.)
Taşkesen otu (Lithospermum arvense)
Kokulu sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)
Suriye turbu (Raphanus sp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)
Renkli nakıl (Silene colorata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Yemlik (Tragopogon latifolius)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Yavşan otu (Veronica spp.)
Yabani fiğ (Vicia spp.)
Çivit otu (Isatis tinctoria)
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
Sığır dili (Anchusa officinalis)
Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis)
Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)
Çırçır otu (Erophila verna)
Yabani tere (Lepidium spp.)
Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata)
Zühre tarağ ı (Scandix pecten veneris)
Nakıl (Silene conoidea)
Tesbih taneli hardal (Neslia apiculata)
Suriye hardalı (Chorispora syriaca)
Dönbaba (Erodium spp.)
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Papatya (Matricaria spp.)
Sütleğen (Euphorbia campestre)
125 - 166 ml/ da Dozda hububatın kardeşlenme döneminde (Düşük dozlar erken, yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır.) monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fedora®               

Aktif Madde: 200 gr/lt Cyhalofop butyl

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

Emülsiyon konsantre formülasyonundadır. Yabancı otların çıkışından sonra kullanılan, sistemik bir herbisittir. Yabancı otların yeşil aksamı tarafından alınarak meristematik dokulara taşınır. Darıcan-cinek, Çeltiksi darıcan-çuvala giren, Su ayrığı, Baraj otu türlerini karşı etkilidir. Darıcan türlerini 2-4 yapraklı dönemlerinden, 1-2 kardeş dönemlerine kadar rahatlıkla kontrol eder. Uygulamadan hemen sonra yabancı otların büyümesi durur. 2-3 gün ile 1 hafta içerisinde yabancı otlarda sarı lekelenmeler görülür, 2-3 hafta içerisinde yabancı otlarda ölüm gerçekleşir.

Kullanıldığı Bitki ve Yabancıotlar
Bitki AdıYabancı ot AdıKullanılma Dozu ve Dönemi
Çeltik Kardeşlenmeden önce(2-4 yaprak)
Darıcan-cinek (Echinochloa crus galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Fedora + Hektasol 75 + 75 ml/da
Çeltik Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)
Darıcan-cinek (Echinochloa crus galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Fedora+Hektasol 100 + 100 ml/da
Çeltik Su ayrığı (Paspalum paspaloides) Fedora + Hektasol 75 + 75 ml/da
Çeltik Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)
Baraj otu (Diplachne fusca)
Fedora+Hektasol 150 + 150 ml/da

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formula Super     

 5 EC

Aktif Madde: 50 gr/lt Quizalofop-p-ethyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

 Formula Super 5 EC tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan çok etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fullspeed®           

Aktif Madde: 40 gr/lt Nicosulfuron

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

 Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir herbisittir. Süspansiyon konsantre formülasyonundadır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler. İyi bir ot kontrolu için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 literedir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı arttırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003-11002) kullanılmalıdır. İlaçlama günün sıcak saatlarında yapılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heckate®              

Aktif Madde: 600 gr/lt Aclonifen

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hektafermin®      

Aktif Madde: 500 gr/lt 2,4-D

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Çıkış sonrası kullanılabilen seçici bir herbisittir. İlaçlama yapılan günlerde hava sıcaklığının 10-12 °C den düşük olmaması gereklidir. Püskürtme damlaları sürüklenmeyi önlemek için büyük olmalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hektazone® 48 SL

Aktif Madde: 480 gr/lt Bentazone

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Çıkış sonrası kullanılan bir yabancıot ilacı olup, uygulama genel olarak soya fasülyesinin 1. yaprak teşekkülü ile 3. yaprak teşekkülü arasında olmalıdır. Bu zaman soya ekiminden 15-21 gün sonrasına tekabül eder. şayet yabancıotlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da'a çıkarılmalıdır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hektazone®          

Extra

Aktif Madde: 400 gr/lt Bentazone + 60 gr/lt MCPA

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Çeltiğin her döneminde kullanılabilir. Bu nedenle kullanma zamanı yabancıotların gelişme durumuna göre ayarlanmalıdır. Hektazone Extra etkisini en iyi şekilde yabancıotların 2-4 yapraklı olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan 2 gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat sonra (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hektazone®            

Super

Aktif Madde: 250 gr/lt Bentazone + 125 gr/lt MCPA

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Yabancıotların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan 2 gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat sonra (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hekturon® 25 EC   

Aktif Madde: 250 gr/lt Oxadiazon

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Karanfil ve Çeltikteki yabancıotlara karşı çıkış öncesi kullanılan bir yabancıot ilacıdır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herald® Super       

Aktif Madde: 108 gr/lt Haloxyfop -p - methyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancıotlara karşı çıkıştan sonra (post-emergence) kullanılan, seçici bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınarak, meristematik dokuları etkiler ve büyümeyi engeller. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herbimat® 330 EC

Aktif Madde: 330 gr/lt Pendimethalin

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizon® EC         

Aktif Madde: 284 gr/lt Diclofop methyl

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Yabancıotlara yapraktan etki eden sisitemik bir ilaçtır. Yabancıotların 2-4 yapraklı devrelerinde atıldığında, en iyi etki alınır.Sıcaklığın 300C nin üzerinde olduğu çok kurak havalarda atılmaz. Mısır, pamuk ,çeltikte kullanılmaz. Motorlu sırt atömizörü haricinde her türlü aletle atılır.  Etkisi hava şartlarına bağlı olup, ilaçlamadan 3-7 gün sonra belli olur. İlaçlamadan 2 saat sonra yağmur yağarsa, ilaçlamayı tekrarlamak gerekmez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huckney®             

Aktif Madde: 480 gr/lt Mesotrione

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

HUCKNEY®, mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancıotları başarıyla kontrol eden, yeni geliştirilmiş mesotrione etkili maddesini süspansiyon konsantre formulasyonda ihtiva eden seçici bir yabancıot ilacıdır.

HUCKNEY® esas itibariyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) ve çıkış öncesi uygulamalarda köklerden alınırr, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır. İlacın etkili maddesi mesotrione; yabancıotlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur ve bitkileri ölüme götüren klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar. Çıkış sonrası ilaçlamalarda yabancıotlarda ilk belirtiler 5-7 gün içinde ortaya çıkar; yaklaşık 14 gün sonra yabancıotlar tamamen ölür.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hurdle® Süper     

Aktif Madde: 75 gr/lt Fenoxaprop-p-ethyl + 30 gr/lt Fenchlorazole-ethyl

Formulasyon: EW (Emülsiyon, suda yağ)

Özellikler:

HURDLE SUPER, buğday tarlalarında başta Yabani Yulaf (Avena sterilis), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) ve Kuş Otu (Phalaris paradoxa,Phalaris minor ) otlarıyla mücadelede kullanılan sistemik bir ilaçtır. Yabancı otların iki yapraklı devrelerinden kardeşlenme sonuna kadar olan devreleri arasında güvenle kullanılır. Kullanma dozları içinde kültür bitkisinde zararlı etkisi yoktur. Arpada kullanılmaz. HURDLE SUPER otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder. 4–10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür. Hava şartlarına bağlı olarak bitki 15–30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini artırır. Kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır. Uygulamadan 1–3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knock Out             

Aktif Madde: 480 gr/lt Glyphosate isopropylamin tuzu

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Çıkış sonrası kulllanılan, tüm yabancı otlara etkili,seçici olmayan,sistemik bir herbisittir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laguun® 70 WP   

Aktif Madde: %70 Metribuzin

Formulasyon: WP (Suda ıslanabilir toz)

Özellikler:

Patates, domates ve soyada çıkış öncesi veya çıkış sonrası kullanılabilen yabancı ot ilacıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnolia® M        

Aktif Madde: 80 gr/lt Dicamba + 340 gr/lt MCPA

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

MAGNOLIA®  M  çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğdayda tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancıotların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnolia® Süper 

Aktif Madde: 120 gr/lt Dicamba + 344 gr/lt 2,4-D

Formulasyon: SL (Suda çözünen konsantre)

Özellikler:

Magnolia® Süper, çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğdayda tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancıotların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancıotların yine aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak  gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibitörü olarak davranırlar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentor                   

Aktif Madde: 240 gr/lt Oxyfluorfen

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Hektaş Mentor® kültür bitkilerinin çimlenmelerinden önce kültür bitkilerinin çimlenmelerinden önce veya sonra ve yabancı otların çıkışından önce veya erken çıkış sonrası uygulanan seçici bir herbisittir. Sudaki çözünürlüğünün düşük olmasi nedeniyle ilaç suda erimez, ve akıp gitmez. Toprak yüzeyinde tabaka halinde kalır. Yabancı-otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürler. Tavsiye edilen dozlarda dekara 40-50 It su ile uygulanır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monett ®               

Aktif Madde: 37,5 gr/lt Mesotrione + 15 gr/lt Nicosulfuron

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

MONETT®, mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili yabancı ot ilacıdır.

MONETT® esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur. İlacın etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzimi sentezi inhibitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından vailne ve isoleucine?in yapımında ihtiyaç vardır. İnhibasyon sonucunda yabancı otların büyümesi ve faaliyetleri hızla durur. İlaçlamalarda ilk belirtiler bir hafta içinde ortaya çıkar 15-20 gün içinde yabancı otlar tamamen ölür.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orlate® EC              

Aktif Madde: 720 gr/lt Molinate

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Ekim öncesi ve ekim sonrası kullanılabilen, selektif bir herbisittir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padlock® 240 EC  

Aktif Madde: 240 gr/lt Clethodim

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Padlock® 240 EC, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan  seçici ve sistemik bir herbisittir. Uygulamadan hemen sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere kadar  taşınır. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün münavebesinde problem çıkarmaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavilion®             

Aktif Madde: 80 gr/lt Phenmedipham + 80 gr/lt Desmedipham

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Pavilion şekerpancarında yabancıotların 2-4 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılan bir herbisittir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pavilion® Extra     

Aktif Madde: 129 gr/lt Phenmedipham + 34 gr/lt Desmedipham

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Pavilion Extra şekerpancarında yabancıotların 2-4 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılan bir herbisittir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phaeton® 100       

Aktif Madde: 100 gr/lt Clopyralid

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resital® Duo      

Aktif Madde: 452,42 gr/lt 2,4-D EHE + 6.25 gr/lt Florasulam

Formulasyon: SE (Süspo emülsiyon)

Özellikler:

Resital® Duo, sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir. Resital® Duo buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla uygulanabilir. Resital® Duo geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz. Resital® Duo her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmur ilacın etkisini azaltmaz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resital® Star       

Aktif Madde: %75 Tribenuron methyl

Formulasyon: DF (Kuru akışkan)

Özellikler:

RESİTAL STAR kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancıotlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancıotların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancıotların hassasiytlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancıot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar RESİTAL STAR’ın etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. RESİTAL STAR uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tess®                

Aktif Madde: 80 gr/lt Ethofumesate + 65 gr/lt Phenmedipham + 50 gr/lt Desmedipham + 26 gr/lt Lenacil

Formulasyon: OD (Yağda dağılabilen)

Özellikler:

Hektaş Tess®, Şekerpancarında sorun olan yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılan selektif bir ot ilacıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walnus® Süper 

Aktif Madde: 69 gr/lt Fenoxaprop-p-ethyl + 33 gr/lt Cloquintocet mexyl

Formulasyon: EW (Emülsiyon, suda yağ)

Özellikler:

Walnus Süper'in kullanma dozları içinde tavsiye edildiği kültür bitkilerine zararlı etkisi yoktur. Dar yapraklı yabancı otlarda Acetyl CoA carboxylase (ACCase)'nin baskısı ile yağ asiti sentezi baskı altına alınır.Walnus Süper, Fop grubunadahil selektif ve sistemik bir ilaçtır. Etki ettiği dar yapraklı yabancı otlara yapraklar vasıtasıyla alınarak kök ve rizomlara taşınır. Walnus Süper, otlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder, 4-10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür, hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür. Bitkilerin gelişmesi  için  uygun  olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırır. Kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır. Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoekon®             

Aktif Madde: 430 gr/lt Chloridazon

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler:

Zoekon tohumla çoğalan geniş yapraklı yabancıotlara karşı Şekerpancarı ekiliş alanlarında kullanılan bir yabancıot ilacıdır. Yabancıotlara köklerinden nüfuz ederek, onları çimlenirken veya çimlendikten sonra öldürür. Etkili olabilmesi için yağışa ihtiyaç vardır. İlaçlamadan sonraki 2-3 hafta içersinde 20-25 mm yağmur yağmaz ise mutlaka yağmurlama şeklinde sulama yapmak gerekir. Uygun koşullarda etkisi 4-8 hafta devam eder.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoekon® Süper    

Aktif Madde: 244 gr/lt Chloridazon + 150 gr/lt Triallate

Formulasyon: SE (Süspo emülsiyon)

Özellikler:

Zoekon Süper şeker pancarında dar ve geniş yapraklı otlara karşı kullanılan Süspo-emülsiyon formunda bir ilaçtır. Çimlenmekte olan yabancıotlara kök yoluyla etki eder ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya çıkıştan kısa bir süre sonra öldürür. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ürünler hakkında sitemizde yer alan bilgiler, resmi üreticiler tarafından sağlanmış bilgilerdir.
Copyright © 2008 Tarım Derman Ticaret