Syngenta Fungusit

Ürünlerimizi satın almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Fungisit (Mantar ilacı) Emülsiyon Konsantre (EC) Litrede 150 g Propiconazole + 150 g difenoconazoleArmure

Turunçgiller, antepfıstığı, karpuz, buğday ve şekerpancarında kullanılan geniş spektrumlu sistemik fungisittir.

Genel Bilgi
Armure ilacında bulunan difenoconazole ve propiconazole aktif maddeleri bitkinin yeşil aksamından bünyeye alınır. Mantar etmenlerinin, bitkiye girişi (penetrasyon) ve haustorya oluşumunu engeller. Bunun yanında her iki aktif madde hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engelleyerek mantarın gelişimini önler. İlaçlamadan en iyi sonucu almak için koruyucu uygulama esastır.

Bitki Tahammülü
Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında Armure 300 EC ilacı; turunçgiller, antepfıstığı, karpuz, buğday ve şekerpancarı üzerinde fitotoksik değildir.

Diğer İlaçlarla Karışma Durumu
Armure 300 EC, yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı halinde kullanılabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amistar Trio 255 EC                      

Amistar Trio 255 EC, Syngenta'nın hem kontak hem de geniş sistemik etki alanlı olan yeni bir fungisitidir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de sap üzerinde etkilidir. İçerdiği üç farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde hem önleyici hem de erken dönemde tedavi edici olarak geniş spektrumlu bir koruma sağlar. Ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes ve oomycetes gibi fungal etmen gruplarında başarılı olmaktadır. Antisporulant etkisi sayesinde hastalığı başlamadan durdurur. Entegre mücadele sistemlerinde güvenle önerilebilir.

Kullanım Şekli:

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır. 

İlacın Hazırlanması: Önce tanka 1/3 kadar su konur ve karıştırıcı çalıştırılır. Gerekli olan miktardaki ilaç ayrı bir kapta su ile karıştırıldıktan sonra tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam ederken su tamamlanır. 

Buğday - Septorya Yaprakleke Hastalığı / Tahıl Küllemesi / Kahverengi Pas: Bir önceki yıl hastalığın çıkış zamanı dikkate alınarak ilk hastalık belirtileri görülmeden uygulamalara başlanır. Hastalık şiddetine göre 14 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir. Dekara 10-40 litre su kullanılmalıdır.

Mısır - Yaprak Yanıklığı: Hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişimine uygun şekilde gidiyorsa hemen ilaçlama yapılır. Koşullar hastalık gelişimi için uygun seyrederse 12-14 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar ilacı) + Bitki Aktivatörü Suda Dağılabilen Granül (WG)     

Genel Bilgi
Bion MX 44 WG, tütünde mildiyö (Mavi Küf) hastalığı mücadelesinde kullanılan, sistemik özelliklere sahip fungisit ile birlikte bitki aktivatörü ihtiva eden, çift etki maddeli yeni geliştirilmiş bir fungisittir. “Acibenzolar S-methyl” bir bitki aktivatörüdür. Tütünde, yeşil aksama uygulandığında, bitkideki savunma sistemlerini harekete geçirerek tütünün Mavi Küfe karşı direncini artırır. Bu nedenle, tütünde hastalık görülmeden kullanılmalıdır. Etkili madde yapraklardan süratle alınır, bitkide aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya ve yaprakların bir yüzünden diğer yüzüne hareket eder. Diğer etkili madde “Mefenoxam”, sistemik bir fungisit olup 30 dakika gibi kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki özsuyu ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır. Böylece fungal gelişim ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi ilaç uygulamasından sonra meydana gelen yeni aksam da dahil olmak üzere mantarlara karşı içten korur. Bu iki sistemik ve farklı etkili maddeyi içeren Bion MX 44 WG, tütünde Mavi Küfe karşı mükemmel bir kontrol sağlar.

Uygulama Tekniği
Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ilaçlı suyun  yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir. 100 l suya verilen doz, 1 dekarlık alanın iyi bir şekilde ilaçlanması için uygundur. Şayet uygulamada daha az su kullanılacaksa, ilaçlı suyun  konsantrasyonu buna göre artırılmalıdır.

Bitki Tahammülü
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, fitotoksisite riski olmaksızın uygulanabilir.

Karışabilirlik Durumu
Tütünde kullanılan fungisit, insektisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır. Bion MX 44 WG , diğer ilaçlarla depo karışımı halinde uygulanacak ise aletin deposundaki suya önce Bion MX 44 WG, ayrı kapta suyla ön karışımdan sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışıma girecek ilaçlar “suda erir ambalaj”’da ise önce bunları, sonra Bion MX 44 WG depoya konulur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar İlacı) Süspansiyon Konsantre (SC) Litrede 500 g/l Chlorothalonil 

Kullanma Şekli
En  iyi mücadele metodu hastalık bulaşmadan veya görülür görülmez ilacın bitki üzerine uygulaması ile olur. İlacın bitki yüzeyine yapışma ve bitkiyi kaplama özelliği çok iyi olup, yağmur ve sulama suyu ile hemen yıkanmaz; böylece, ilaç yeterli bir süre etkisini korur. Uygulamadan önce iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını iyice çalkalayınız.

Karışabilirlik Durumu
Bravo, yaygın olarak kullanılan WP olarak formüle edilmiş birçok insektisit, fungisit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak ilaç etiketi üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Değişik formülasyonlardaki EM gibi diğer ilaçlarla karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenilmesi ve daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir. Surfaktanlar veya yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bravonun ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bravo 720 SC                                        

Bravo 720 SC, Süspansiyon Konsantre (SC) formülasyonunda geniş etki alanına sahip, sistemik olmayan bir fungisittir. Thioller ile birleşerek bilhassa fungal hücrelerde çimlenen glutathionun azalmasına, bunun sonucunda glycolysis bozulmasına neden olur ve sonuçta enerji üretimini engeller. Etki şekli ve geniş etki alanı sayesinde direnç yönetiminde iyi bir yardımcı rolü oynar. İlacın bitki yüzeyine yapışma ve bitkiyi kaplama özelliği çok iyi olup yağmur ve sulama suyu ile hemen yıkanmaz; böylece ilaç yeterli bir süre etkisini korur.

KULLANIM ŞEKLİ

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce belirli sayıda bitki su ile düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması : Uygulamadan önce iyi bir karışım elde etmek için ilaçlama tankını yarısına kadar temiz su ile doldurunuz. Daha sonra ilaç kutusunu alt-üst yaparak çalkalayınız ve gereken miktardaki BRAVO 720 SC'yi tanka ilave ederek karıştırınız. Su seviyesini tamamlayarak uygulamaya başlayınız. Uygulama sonuna kadar karıştırıcı çalışır vaziyette olmalıdır. 

Kayısı Yaprakdelen: 1. İlaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. İlaçlama çiçek tomurcukları kabardığı dönemde çiçekler açmadan önce, 3. İlaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna kadar sıyrıldığı dönemde yapılır.

Elma- Karaleke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde, 4. ve diğer ilaçlamalar 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar İlacı) - Suda Dağılabilen Granül (WP)             
Chorus 50 WG, elmada kara leke, kayısıda çiçek monilyası hastalığına karşı kullanılan sistemik özelliklere sahip modern bir fungisittir.

Etki Şekli
Chorus 50 WG, methionine biosentezini engelleyerek hastalığı kontrol eder. Chorus 50 WG, hastalık etmeni mantarların özellikle bitkiye girişleri esnasında ve bitki dokularında misellerinin gelişmeleri aşamasında etki eder. Chorus 50 WG, yapraklardan iyi ve hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınır. İlaç, bitkide hem aşağıdan yukarıya doğru, hem de yaprakların bir yüzünden diğer yüzüne taşınır.

Diğer İlaçlarla Karışma Durumu
Genellikle, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Bilinen birçok ilaçla karışabilir.Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.

Bitki Tahammülü
Tavsiyelere göre kullanıldığında Chorus 50 WG, fitotoksisite riski olmadan tatbik edilebilir.

Uygulama Metodu
Chorus 50 WG, elma ve kayısıda koruyucu ilaçlamalar şeklinde uygulanmalıdır. İlaçlama, meyvede basınçlı pülverizatörler ile ağaçların her tarafı ilaçlı su ile temas edecek şekilde yapılmalı, ancak ilacın yapraklardan yıkanmasına özen gösterilmelidir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İlacın Özellikleri ve Etki Şekli:
DYNASTY CST 125 FS, pamukta fide kök çürüğüne sebep olan Rhizoctonia solani, Fusarium spp. ve Pythium spp. Yerfıstığında Kök boğazı çürüklüğü etmenine (Aspergillus niger) ve Domateste toprak kökenli patojen funguslara karşı mükemmel etkili ve üç aktif maddeyi bünyesinde barındıran bir tohum ilacıdır. Her üç aktif madde de geniş spektrumludur. Azoxystrobin, strobilurin grubu bir fungisit olup funguslarda mitokondrial solunum durdurur. Metalaxyl-M (mefenoxam), fenilamid grubu bir fungisittir ve Oomycetes sınıfı etmenlere karşı mükemmel etkilidir. Sistemik etkisiyle tohuma nüfuz ederek çimlenme esnasında tüm bitki aksamına taşınır ve protein sentezini önleyerek etkili olur. Fludioxonil, rezidüel etkiye sahiptir ve hücre membranında osmotik dengeyi bozarak hücrenin yıkımına neden olur. Ayrıca damla sulama ile de seralarda mükemmel etkinlik sağlar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Embrelia 140 SC                                                                                                 

Hem meyve hem de yapraklarda üstün koruyucu 

EMBRELIA 140 SC, firmamız tarafından keşfedilen ve geliştirilen, yeşil aksama tatbik edilen iki aktif maddeli yeni bir fungisittir. Isopyrazam (SDHI) ve Difenoconazole (DMI) gibi 2 farklı etki mekanizmasına sahip aktifler sayesinde hem meyve hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir fungisittir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar ilacı) Akıcı Sıvı Tohum ilacı Formülasyonu (FS) Litrede 25 g Fludioxonil, 10 g Mefenoxam

İlacın Özellikleri

Maxim XL 035 FS; kök çürüklüğü ve fide yanıklığı hastalıklarını tohum  ilacı veya  fide uygulaması olarak başarılı bir şekilde kontrol eder. Fludioxonil, residuel etkili, geniş etki sahalı kontak bir fungisittir.       Metalaxyl-M ise , mıısır ve pamukta tohuma nüfuz eder ve sistemik olduğundan çimlenme esnasında tüm  bitki aksamına taşınır. 


İlacın uygulamaya hazırlanması:

İlaç önce aşağıda belirtildiği gibi su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Bu bulamaç tohuma tatbik edilir. İlaçlı tohum, iyi bir şekilde ekilmeli ve üzeri toprakla örtülmelidir.

Bulamacın hazırlanması:
·          İlaç hazırlama tankını suyla doldurunuz.
·          Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız.
·          Sürekli karıştırmak suretiyle, gerekli miktarda Maxim XL 035 FS’yi suya ilave ediniz.
·          Bu bulamacın karıştırma işlemini kullanım boyunca sürdürünüz.

Karışabilirlik Durumu

Nötr reaksiyonlu diğer tohum  ilaçlarının “WS” veya “FS” formulasyonlarıyla karışım  halinde kullanılabilir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pergado

Fungisit (Mantar İlacı) Islanabilir Granül (WP) Litrede 50 g Mandipropamid ve 600 g Mancozeb

Pergado'nun içindeki Mandipropamid etkili maddesi Mandelamid grubu yepyeni bir fungisit grubuna ait olup, mantarların hücre duvarı oluşumunu engelleyerek etki eder. Böylece hastalığı baştan kontrol eder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNGİSİT (Mantar İlacı) Süspansiyon Konsantre Litrede 250 g/l Azoxystrobin         

Kullanma Şekli
Bağda mildiyöye karşı sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı devrede ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla, günlük ortalama sıcaklıklar 30° C oluncaya kadar devam edilmelidir. Bağda küllemeye karşı sürgün uzunluklarının 25-30 cm boya ulaştığı 3-4 yapraklı devrede ilaçlamalara başlanmalı, 14 gün aralıklarla tanelere tatlı su yürüyünceye kadar ilaçlamalara devam edilmelidir.
Ölükol´un yaz ilaçlamalarında;
1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm
2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm.
3. ilaçlama ise 25 -30 cm bağda iken yapılmalıdır. Bağda bir sezon içinde Quadris ilaçlama sayısı 4´ü geçmemeli, 3´ten fazla üst üste kullanılmamalıdır.
Kabakgillerde yalancı mildiyö ve küllemeye karşı bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde, ilaçlamalara başlanmalı ve10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Domates,karpuz ve biberde bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı, 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir. Sebzelerde bir sezon içinde Quadris ile yapılacak ilaçlama sayısı 4´ten fazla olmamalı, 2´den fazla üst üste kullanılmamalıdır.

Karışabilirlik Durumu
Quadris´in domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quadris Maxx                             

Ruhsat tarihi ve no : 10.05.2010-7712

QUADRIS  MAXX, hem kontak hem de geniş sistemik etki alanlı olan Syngenta’nın yeni bir fungisitidir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de ürün üzerinde etkilidir. İçerdiği iki farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde geniş spektrumlu bir koruma sağlar. Ascomycetes,basidiomycetes, deuteromycetes ve oomycetes gibi fungal etmen gruplarında başarılı olmaktadır. Antisporulant etkisi sayesinde hastalığı başlamadan durdurur.

KULLANMA ŞEKLİ

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın hazırlanması:  Önce tanka ¼ oranında su konur ve karıştırıcı çalıştırılır. Gerekli olan miktardaki ilaç ayrı bir kapta su ile karıştırıldıktan sonra tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam ederken su tamamlanır.

UYGULAMA ZAMANI

Domates –Külleme:

Çevrede veya serada ilk  hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır. Hastalık şiddetine göre 14 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

İlaçlama aletinin kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek serada kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın hazırlanması ve uygulama tekniği : Önce aletin deposunu yarısına kadar su ile doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra gerekli miktar ilacı ayrı bir kapta su ile karıştırın ve depoya ilave edin. Karıştırmaya devam ederek su seviyesini tamamlayın. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

KULLANIM ŞEKLI: Sadece ilacın değdiği yer bitkide hastalığa karşı mukavemet oluşturduğundan yeşil aksam iyice ilaçlı su ile kaplanmalıdır. Su miktarı yaprak yoğunluğuna göre artırılmalı ancak yapraktan ilaç akıtılmamalıdır. Damlama sulama ile uygulanmaz. Depodaki karışım uzun süre bekletilmeden kullanılmalıdır. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fungisit (Mantar İlacı) Süspansiyon Konsantre (SC) Litrede 250 g Mandipropamid 

REVUS 250 SC, mandelamide sınıfında yer alan ve mandipropamid aktif maddesini içeren yeni bir fungisittir. Mandipropamid, mildiyö gibi önemli ekonomik  kayıplara neden olan oomycetes grubu funguslara karşı etkilidir. Spor çimlenmesi üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu gibi miseliyal gelişimi ve sporulasyonu da etkiler. Yaprak dokusuna girişinden sonra mükemmel bir translaminar etkiye sahiptir. Ayrıca inkubasyon periyodunda miseliyal gelişmeyi önleyerek tedavi edici özellik de gösterir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kültür bitkilerine zarar veren hastalıklarla mücadelede kullanılan bir fungisittir

Mandipropamid kısa sürede bitki dokusuna nüfüz ederek, translaminar etkisi sayesinde spor çimlenmesinde yüksek etkili olup, miselyal gelişme ve sporulasyonu engeller.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar ilacı) Islanabilir Granül (WG) %64 Mancozeb %4 Metalaxyl-M (Mefenoxam)

Ridomil Gold MZ 68 WG; kabakgiller (hıyar), patates, domates, soğan ve bağda mildiyö hastalıkları mücadelesinde kullanılan kalıcı ve sistemik etkili fungisittir.

İlacın Özellikleri
Ridomil Gold MZ 68 WG, kalıcı ve sistemik özelliklere sahiptir. Sistemik bir fungisit olan Metalaxyl-M 30 dakika gibi kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki özsuyu ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır. Böylece, fungal gelişim ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi ilaç uygulamasından sonra oluşan yeni aksam dahil olmak üzere, mantarlara karşı içten korur. Mancozeb koruyucu bir fungisit olup bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini önler. Bu iki maddenin kombinasyonuyla Ridomil Gold MZ 68 WG, hastalığa karşı bitkiyi içten ve dıştan üstün şekilde korur.

Kullanma Talimatı
Ridomil Gold MZ 68 WG, hastalık çıkışından önce önleyici olarak kullanılmalıdır. Patates, soğan ve bağda hastalık şiddetinin yüksek olduğu durumlarda, ilaçlama aralığı 10 güne kadar indirilebilir. Ridomil Gold MZ 68 WG’den kontak bir fungisite dönerken bu ilaçlamayı Ridomil Gold MZ 68 WG uygulamasından 7 gün sonra yapınız.

Uygulama Zamanı
İlaçlamaya hava şartlarının midiyö gelişimi için elverişli olduğu zamanda (enfeksiyondan önce), bağda erken gelişme döneminde başlanır. Azami 3 uygulama yapılır.

NOT
Son uygulamadan 7 gün sonra kontak etkili bir fungisit kullanılması tavsiye edilir.

Bitki Tahammülü
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında Ridomil Gold MZ 68 WG, fitotoksisite riski olmaksızın uygulanabilir.

Karışabilirlik Durumu
Belirtilen ürünlerde kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ridomil Gold Extra               

RIDOMIL GOLD EXTRA, Süspansiyon Konsantre(SC) formülasyonunda geniş etki alanına sahip yeni bir fungisittir. Metalaxyl-M (Phenyl Amid grubu) sistemik özellikte bir fungisit olup yeşil aksam tarafından bitki öz suyuna alınarak süratle yukarıya doğru taşınır ve yaklaşık 30 dakika içerisinde yapraklara dağılarak fungal gelişimi durdurarak hastalığı kontrol eder. Chlorothalonil ise, (çok yönlü kontak etkili) geniş etki alanlı koruyucu bir fungisit olup bitki yüzeyinde oluşturacağı film tabakası sayesinde spor çimlenmesini durdurur. Kaplama özelliği çok iyi olup yağmur ve sulama suyu ile hemen yıkanmaz; böylece ilaç yeterli bir süre etkisini korur.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İLACIN HAZIRLANMASI : Önce aletin deposu yarısına kadar su ile doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta su ile ön karışım yapılmalı ve ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Su seviyesini tamamlarken karıştırıcı devamlı çalıştırılmalı, ilaçlama süresince buna özen gösterilmelidir. 

iLACIN KULLANIM ŞEKLİ: İyi bir kaplama için yeterli miktarda su kullanılmalı ancak yapraktan akmamalıdır.
Domates-Hıyar- Mildiyö: İlaçlamaya hastalık koşulları oluştuğunda ve çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı ve 10 günlük aralıklarla devam edilmelidir. Bir sezonda azami domateste 4, hıyarda 3 uygulama yapılmalıdır. Büyümenin durduğu, bitkilerin kol atmaya başladığı dönemde 7 gün ara ile değişik gruptan kontak fungisitlerin kullanılması önerilir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fungisit (Mantar İlacı) Emülsiyon Konsantre Litrede 250 g Difenoconazole               

İlacın Özellikleri
Score 250 EC, firmamız tarafından keşfedilen ve geliştirilen, yeşil aksama tatbik edilen sistemik, triazol yeni bir fungisittir.Score, elma ve armutta Karaleke (Venturia spp.) mücadelesinde, hem meyve hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır. Score, lokal sistemik ve güçlü translaminar etkiye sahiptir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına dağılır. Score, karaleke hastalığını meydana getiren mantarın gelişmesini daha erken devrede önlediğinden, hastalık çıkışına meydan vermez. Score, şekerpancarında (Cercospora) yaprak leke hastalığı ve külleme mücadelesinde de üstün kontrol sağlar.

Diğer İlaçlar ile Karışma Durumu
Score, kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer ilaçlar ile fiziksel karışabilirlik durumu söz konusu ilaca az miktarda Score 250 EC ilave edilmek suretiyle kontrol edilebilir.

Bitki Tahammülü
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında Score, tavsiye edildiği bitkiler tarafından iyi tolere edilir.

Tavsiyeler
Karaleke mücadelesinde, hastalık belirtileri görülmeden önce, koruyucu ilaçlamalar şeklinde tavsiye edilir. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar ilacı) Suda Dağılabilen Granül %37.5 cyprodinil %25 fludioxonil ihtiva eder.Switch

İlacın Özellikleri
Switch 62.5 WG, bağda ve sebzede (domates, biber) kurşuni küf (Botrytis cinerea) hastalığı mücadelesinde kullanılan, sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungisittir. İlacın bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan “Cyprodinil”, methionin biyosentezini engelleyerek yapraklar ve meyveden hızlı bir şekilde bitki bünyesine alınır. Bitkide yukarıya doğru ve yaprakta da bir yüzeyden diğer yüzeye taşınır. Fungusun methionin biyosentezini engeller. İlacın bünyesinde bulunan diğer etkili madde “Fludioxinil”, kontak etkili olup esas itibariyle konidilerin çimlenmesini ve mantarın bitkiye girişini engeller. Tavsiye edildiği bitkilerde, tavsiyelere uygun şekilde kullanıldığında Switch 62.5 WG, herhangi bir fitotoksisite riski yaratmaz.

Diğer İlaçlarla Karışım Durumu
Bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tecto 500 SC, Süspansiyon Konsantre(SC) formülasyonunda, önemli birçok hastalık etmenini başarıyla kontrol eden, geniş etki alanına sahip sistemik bir fungisittir

Uygulama Zamanı ve Şekli
İlaçlamalar hasattan sonra turunçgil işleme ve paketleme evlerinde otomatik özel makinalarla yapılır. Meyve işleme ve paketleme evlerine yığın halinde getirilecekse 3-4 sıradan fazla yığın yapılmamalı, meyveler hemen kontrol edilerek çürük olanlar ayıklanmalıdır. Ayıklanan meyveler kalibrasyonu yapılmış otomatik özel ilaçlama ünitelerinden geçirilerek uygulamalar gerçekleştirilir.

Karışabilirlik Durumu
Genel olarak birçok bitki koruma ürünü ile çok iyi bir uyum sağlayarak karıştırılabilir. Kuvvetli alkali ilaçlarla ve Bordo bulamacı ile karıştırılması önerilmez. Geniş ölçekli karışımlarda önce karışım testlerinin yapılması önerilir. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fungisit - Akarisit (Mantar-Kırmızı Örümcek İlacı) Suda Dağılabilen Granül (WG) %80 ağır mikronize kükürt

İlacın Uygulamaya Hazırlanması

İlaçlama Aletinin kalibrasyonu : İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde

kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek

için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılmalı,

harcanan su miktarı belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı

hesaplanmalıdır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanma şekli : Önce aletin deposu yarısına

kadar suyla doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç

miktarı ayrı bir kapta bir ön karışım olarak suyla karıştırıldıktan sonra bu

ön karışım ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Sonra , ilaçlama tankı ağız

hizasına kadar suyla doldurulmalı ve ilaçlamaya geçilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :  Yazlık ve kışlık yağlara karıştırılmaz.

Dİğer bir çok ilaç ile karışabilir, ancak yüksek miktarlarda karışım

yapmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fungisit (Mantar ilacı) Emülsiyon Konsantre(EC) Litrede 100 g Penconazole                                     

Bağ, gül, domates (sera), biber (sera), hıyar (sera), patlıcan (sera), tütün ve çilekte külleme hastalığı mücadelesinde tavsiye edilir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fungisit (Mantar ilacı) Islanabilir Toz (WG) %13.3 Mancozeb, %30 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorür ve bakır sülfat %4 cymoxanil
Tri-Miltox Max

Kullanım Şekli
Her türlü ilaçlama aleti ile alçak ve yüksek volum şeklinde tatbik edilebilir. Bitkiler normal boya ulaştıklarında dekara en az 100 l su kullanılmalıdır. Eğer daha az su kullanılacaksa, konulan bu su miktarı içinde dekara tavsiye edilen ilaç miktarı bulunmalıdır. Önce gerekli olan ilaç az su ile bulamaç haline getirilir, buna yeterli miktarda su ilave edilir ve karıştırılır. Kontak etkili bir fungisit olup koruyucu olarak tatbik edilmeli, 7-10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilmelidir. Bitkinin her tarafının iyice ıslatılmasına özen gösterilmeli yaprağın alt ve üst tarafında ince bir film tabakası meydana getirilmelidir. Tatbikkatan sonra yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Karışabilirlik Durumu
Bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkân ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir. Karışım hazırlandığı gün mutlaka kullanılmalıdır. Takip eden günlerde bitkideki reaksiyonlar izlenmelidir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZZ Cuprocol 700 SC                                                                                             

KULLANMA ŞEKLİ:

İlacın uygulamaya hazırlanması: Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön kısımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında karıştırıcı faal olmalıdır. Hazırlanmış ilaçlı mahlül fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.

Direnç ile İlgili Bilgi:
ZZ-Cuprocol isimli Bitki koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre GRUP M olarak sınıflandırılmış bir fugisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ZZ-Cuprocol ' ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (GRUP M harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : ZZ- CUPROCOL fungisit ve insektisitlerin büyük çoğunluğu ile karışabilir. Kalsiyum içeren ürünler, TMTD bazlı fungisitler ve DNOC içeren ürünlerle karıştırılması tavsiye edilmez. Organik fosforlular ile karışımda hemen sonra kullanılmalıdır.
Ürünler hakkında sitemizde yer alan bilgiler, resmi üreticiler tarafından sağlanmış bilgilerdir.
Copyright © 2008 Tarım Derman Ticaret